Montag - Freitag. 12.00 - 19.00

 Samstag                 11.00 - 17.00

 

Ausnahme: 28.5.2024 14.00-19.00